Coraz więcej wypadków…


Coraz więcej wypadków…

Minister pracy Ylva Johansson spotkała się z partnerami społecznymi i ekspertami, aby omówić rosnącą ilość ofiar śmiertelnych w miejscach pracy w Szwecji. Przed spotkaniem, Byggnads wyznaczył sześć konkretnych wymagań do zatrzymania rozwoju tych przykrych zdarzeń.

W 2018 r. Liczba wypadków śmiertelnych w miejscach pracy w Szwecji wzrosła. Zginęło 55 pięć osób, z czego 10 uczestniczyło w wypadku w branży budowlanej. W tym roku już 3 osoby zginęły na budowach, a kilku pracowników zostało ciężko rannych.
Byggnads z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę rządu w ww. sprawie i obecnie przedstawia sześć konkretnych wymagań dotyczących zatrzymania wypadków śmiertelnych i osiągnięcia ich zerowego bilansu.
Johan Lindholm z Byggnads mówił, że pomimo iż pracownicy umierają w pracy, nikt nie jest za to karany i nie ponosi odpowiedzialności, co należy zmienić i dlatego zostaną zaostrzone przepisy i kary.

6 wymagań od Byggnads:

1. Surowsze kary i bardziej przejrzyste przepisy dotyczące przestępstw w środowisku pracy.
2. Sankcje karne, w przypadku gdy brak jest pozwolenia na obecność Przedstawicieli Bezpieczeństwa Pracy „Skyddsombud”.
3. Właściwe szkolenie dla koordynatorów środowiska pracy w budownictwie (Bas-U).
4. Wpuszczanie regionalnych Przedstawicieli Bezpieczeństwa Pracy „Skyddsombud (RSO)” na teren miejsca pracy.
5. Więcej inspekcji na placach budowy.
6. Przestrzeganie obowiązujących już praw i przepisów.

Źródło: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggnads-krav-pa-ministern-27961?fbclid=IwAR3T-eZluH5Al_Wfx4k0EtxmvO_b1tSl2RVKymg9Xw6FiE8lDsxyNwjK89E