Próba oszustwa poprzez fałszowanie decyzji Urzędu ds. Ochrony Środowiska Pracy


Próba oszustwa poprzez fałszowanie decyzji Urzędu ds. Ochrony Środowiska Pracy
Próba oszustwa poprzez fałszowanie decyzji Urzędu ds. Ochrony Środowiska Pracy, który już został poinformowany, że jeden z przedsiębiorców otrzymał list, rzekomo od urzędu.
 
List jest sformułowany jako decyzja, w przypadku której przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty grzywny.
Zawiera logo „Arbetsmiljöverket”, ale w żadnym razie nie jest to decyzja podjęta przez ww.urząd.
 
Brak jest numeru rejestracyjnego, brak także uzasadnienia i powodów podjęcia decyzji oraz błędnie podano termin odwołania.
 
Sprawa zostanie zgłoszona na policję, a tymczasem jeśli otrzymasz od szwedzkiego Urzędu ds. Ochrony Środowiska Pracy (Arbetsmiljöverket) decyzję, którą podejrzewasz o fałszerstwo, możesz się z nimi skontaktować.
Jeżeli decyzja jest fałszywa, nie ma obowiązku zapłaty.
Źródło: https://www.av.se/nyheter/2019/forsok-till-bedrageri-genom-forfalskat-beslut/?fbclid=IwAR37Iak6uS5QK7wPtRqiCnCNZiOgZmMlm-DLtAu0snv77miF7YxfAL_DA-E