Przyjaciele Polskiej Szkoły


Przyjaciele Polskiej Szkoły
Pod koniec każdego roku – zamiast podarunków dla Klientów – staramy się wspomóc bliskie naszemu sercu organizacje.
W tym roku A-spect stał się „Przyjacielem Polskiej Szkoły” w Sztokholmie, poprzez donację jaką przeznaczyliśmy na rozwój naszych przyszłych pokoleń.

Cieszymy się, że pomimo iż mieszkamy w innym kraju, rodzice i nauczyciele w Polskiej Szkole budują świadomość swojego pochodzenia i poszerzają wiedzę swoich dzieci o kraju swoich przodków. Szanujemy trud i zaangażowanie zarówno dorosłych jak i dzieci!

Wiedza to skarb i nigdy nie ma jej zbyt mało, dlatego też jesteśmy dumni, że tym drobnym gestem możemy pomóc Polskiej Szkole w Sztokholmie!

Strona internetowa Polskiej Szkoły: http://www.sztokholm.orpeg.pl/?q=node%2F20
Storna Facebook Polskiej Szkoły:https://www.facebook.com/szkola.polska.sztokholm/