7000 jobb väntas försvinna inom bygg


7000 jobb väntas försvinna inom bygg

Läs mer:

http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/7000-jobb-vantas-forsvinna-inom-bygg-28096?fbclid=IwAR0XryRgQbRGwMVUSPpClzYkMUntQIV-v8NGKtex53FydlHc9Fj2619Jbn8