EU: s förordning om personlig skyddsutrustning ersätter svensk lagstiftning


EU: s förordning om personlig skyddsutrustning ersätter svensk lagstiftning

Från och med den 21 april 2018 gäller en ny EU-förordning om personlig skyddsutrustning. Detta är en förordning som är direkt tillämplig i Sverige och omfattar modernisering och optimering av lagstiftning inom detta område (EU) 2016/425.
De nuvarande svenska bestämmelserna om personlig skyddsutrustning AFS 1996: 7 har upphävts men gäller fortfarande för personlig skyddsutrustning som redan var på marknaden före den 21 april 2018.
Den nya förordningen och direktivet 89/686 / EEG kommer sedan att gälla parallellt i ett år, men fr.o.m. den 21 april 2019 gäller endast reglerna i den nya EU-förordningen.
Reglerna gäller för tillverkare av personlig skyddsutrustning för yrkesmässig användning, och dessa företag är föremål för återkallelsen. Det finns cirka 50 tillverkare av personlig skyddsutrustning i Sverige. En nyhet är att utöver kraven hos tillverkare av personlig skyddsutrustning finns det också krav på importörer och distributörer av personlig skyddsutrustning i enlighet med den nya EU-förordningen. Om kraven i EU-förordningen inte uppfylls kan det leda till försäljningsförbud och sanktionsavgifter.

Mer information hittar du på: www.av.se