Nytt byggavtal


Nytt byggavtal

Den 3 maj träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads ett nytt byggavtal inom ramen för industrins märke på 6,5 procent som sträcker sig över tre år. Det nya byggavtalet innehåller bl.a. utökade arbetstidsregler för att skapa bättre anpassbarhet. Parterna har även kommit överens om en yrkesintroduktion och en ny praktikanställning för att underlätta för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning i byggbranschen.  Det kommer även införas förändringar av skyddsombudsutbildningen.

Dessutom förtydligas punkten kring betydelsen av yrkesarbetare – arbetskraft som har mer än 6 års yrkeskompetens får ersättning på samma nivå som de som har yrkesbevis. Detta kommer att påverkararbetstagare såväl från Sverige som från andra EU-länder.

Hela överenskommelsen hittar du här: https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/Avtal_2017/byggavtalet.pdf