26-28 sierpnia 2019r. – BAM!


26-28 sierpnia 2019r. – BAM!

Co to jest szkolenie BAM?

Szkolenie BAM – Bättre arbetsmiljö – to kompleksowe szkolenie BHP dostosowane do szwedzkiego ustawodawstwa. Szkolenie oraz program szkoleniowy jest certyfikowany przez organizację Prevent, co zapewnia gwarancję najwyższej jakości szkolenia. Szkolenie BAM daje uczestnikom wiedzę o europejskich i szwedzkich ustawach i przepisach dotyczących środowiska pracy i bezpieczeństwa oraz zapewnia lepsze zrozumienie znaczenia środowiska pracy z perspektywy pracownika, firmy oraz społeczeństwa.
Szkolenie pokazuje całościową perspektywę środowiska pracy, podstawową wiedzę o środowisku pracy oraz metody zapobiegania wypadkom a także przedstawia praktyczne problemy i pomoże w działaniach na rzecz poprawy środowiska pracy w organizacji. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie BAM?

Szkolenie BAM zostało opracowane przez szwedzkich pracodawców i pracowników i zapewnia kompleksowe spojrzenie na środowisko pracy oraz na działania na rzecz środowiska pracy o organizacjach. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę o środowisku pracy i dobre zrozumienie, jak powinna funkcjonować współpraca między pracodawcami, przedstawicielami ds. BHP (Skyddsombud) i innymi pracownikami w kwestiach środowiska pracy.

Szwedzkie organizacje branżowe rekomendują, aby uczestnicy procesu budowlanego – ze szczególnym naciskiem na pracodawców, kierowników budów, kierowników inwestycji, przedstawicieli pracowników ds. BHP (Skyddsombud) oraz koordynatorów /kierowników ds. BHP – posiadali kompetencje na poziomie minimum BAM.
Oferowane szkolenie jest też idealnym przygotowaniem przed rozpoczęciem szkolenia i certyfikacji BAS-P/U.

Treść merytoryczna szkolenia BAM

Na kursie poznaje się metodykę systematycznej pracy związanej z problemami środowiska pracy, głównie w zakresie inwestycji budowlanych. Omawiane są przepisy i regulacje dot. bezpieczeństwa i środowiska pracy, a także znaczenie środowiska pracy w perspektywie indywidualnego pracownika, firmy oraz społeczeństwa.

Oferowane przez nas szkolenie obejmuje głównie branżę budowlaną, porozmawiamy o metodach oddziaływania na własne środowisko oraz na środowisko innych pracowników. Powiemy o tym, jak zapobiegać dolegliwościom psychicznym i fizycznym oraz podejmiemy problematykę możliwości własnego wkładu w stworzenie dobrych warunków pracy.

3- dniowe szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zadań w grupie. Będzie miejsce na pytania, dyskusje i refleksje na podstawie własnych doświadczeń.

W programie szkolenia omawiane będą m.in. :

 • Podstawy środowiska pracy, prawo i przepisy
 • Role i obowiązki (pracodawcy i pracownicy)
 • Systematyczna praca w środowisku pracy
 • Analiza ryzyka
 • Praca nad polityką i planami działania
 • Podstawy i metody oceny środowiska pracy
 • Fizyczne i psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy

Nasi instruktorzy oraz materiał szkoleniowy mają certyfikat Prevent (logo) .

Informacje ogólne

 • Szkolenie trwa pełne 3 dni robocze i zakończone jest egzaminem.
 • Szkolenie prowadzone jest przez polskojęzycznego instruktora.
 • Szkolenie jest idealne dla przedstawicieli ds. BHP (Skyddsombud)
 • Nie ma wymogu posiadania wcześniejszych podstaw.