Taking too long? Close loading screen.
A-spect. Bygg(a) kunskap.
Hem

BYGG(A)

KUNSKAP

Vi hjälper människor i byggsektorn
att växa och nå sin fulla potential!

Vad

GÖR A-SPECT

Kurser och seminarier

Det svenska regelverket föreskriver att alla företag som är verksamma i Sverige (inbegripet utländska företag) måste följa och bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande lagar, arbetsmiljöföreskrifter, byggregler och branschöverenskommelser samt bevisa sin kompetensnivå genom lämpliga intyg och behörigheter.

Verifiering av ett företags kompetenser sker redan i anbudsskedet och därefter i samband med kontraktsskrivning. Det är viktigt för dig som beställare, som underentreprenör eller medarbetare att känna dig trygg med den kunskap som krävs av dig i branschen – oavsett ursprung.

Vi anordnar kurser och seminarier för byggbranschen på flera olika språk, vilket gör att du, dina medarbetare eller dina samarbetspartners kan tillskaffa sig de kunskaper som krävs för att kunna arbeta på den svenska marknaden. Vi kan den svenska byggbranschen, flera språk och kulturer, vilket är anledningen till att vi är en bra partner att samarbeta med.

Konsulttjänster

Oavsett om du är ny inom området eller helt enkelt vill bredda din kompetens, erbjuder A-spect professionell hjälp vid kontakter mellan svenska och utländska företag, i samband med förfrågan och upphandling, vid samtal och förhandlingar med fackliga organisationer och branschorganisationer samt i administrativa processer.

Vi erbjuder heltäckande konsulttjänster som gör att:

• svenska beställare kan inleda eller bredda sina affärsrelationer med utländska företag på ett smidigt sätt,
• säkerställa parternas kravställningar och förväntningar,
• förbättra kommunikationen med sina utländska medarbetare och underentreprenörer,
• utländska företag kan tryggt och i enlighet med gällande regelverk och kollektivavtal inleda och bedriva sin verksamhet i Sverige.

Vi erbjuder även följande konsulttjänster:

• Arbetsmiljösamordning  (riskbedömning, dokumentation, planering och samordning).

• Kontrollansvar enligt PBL (behörighetsnivå nivå N samt K).

hem

Utbildningar

PÅ FLERA SPRÅK

Konsulttjänster
Översättningar

Kommunikation är nyckeln till framgång. A-spect erbjuder tolkning och översättning (även auktoriserad) i språken polska, svenska, engelska och ryska.

Översättningar omfattar olika ämnesområden, såsom ekonomi, marknadsföring, utbildning, juridik, naturvetenskap och teknik. Vår närvaro är ovärderlig både på affärsmöten såväl som på arbetsplatser. Vi översätter allt från arbetsmiljöplaner till avtal och teknisk dokumentation. Våra tolkar och översättare har lång praktisk erfarenhet och är specialiserade inom ett eller flera ämnesområden.

Träningskalender

Aktuellt

kurschema