Taking too long? Close loading screen.
A-spect. Bygg(a) kunskap.
Hem

BYGG(A)

KUNSKAP

Vi hjälper människor i byggsektorn
att växa och nå sin fulla potential!

Vad

GÖR A-SPECT

Kurser och seminarier

Det svenska regelverket föreskriver att alla företag som är verksamma i Sverige (inbegripet utländska företag) måste följa och bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande lagar, arbetsmiljöföreskrifter, byggregler och branschöverenskommelser samt bevisa sin kompetensnivå genom lämpliga intyg och behörigheter.

Verifiering av ett företags kompetenser sker redan i anbudsskedet och därefter i samband med kontraktsskrivning. Det är viktigt för dig som beställare, som entreprenör eller medarbetare att känna dig trygg med den kunskap som krävs av dig för att kunna arbeta tryggt och säkert – oavsett ursprung.

Vi erbjuder auktoriserade behörighetsutbildningar inom byggsektorn samt anordnar kurser och seminarier för byggbranschen på flera olika språk, vilket gör att du, dina medarbetare eller dina samarbetspartners kan tillskaffa sig de kunskaper som krävs för att kunna arbeta på den svenska marknaden. Vi kan den svenska byggbranschen, flera språk och kulturer, vilket är anledningen till att vi är en trygg partner att samarbeta med.

Konsulttjänster

Oavsett om du är ny inom byggsektorn i Sverige eller helt enkelt vill bredda din kompetens inom arbetsmiljö och säkerhet, erbjuder A-spect professionell hjälp på alla nivåer. Vår mångåriga praktiska erfarenhet och teoretiska kompetens samt ett brett kontaktnät inom branschen, ger dig som beställare en trygg grunt att stå på nar du anlitar våra tjänster. Det som utmärker oss ytterligare är vår kompetens inom språk och kultur, vilket innebär att vi gärna arbetar i multi-kulturella projekt.

Vi erbjuder konsulttjänster inom följande områden:

  • Kartläggning och revision av bolagets SAM – arbete (Systematiskt arbetsmiljöaarbete, AFS 2001:1).
  • Utarbetande av dokumentationspaket inom SAM samt stöd vid implementation av arbetssätt och rutiner i bolaget.
  • Företagsanpassad workshop inom organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:4.
  • Konsulttjänster inom BAS-U och som arbetsmiljöspecialist i komplexa projekt.
  • Arbetsmiljösamordning och stöd i projekt on-site (riskbedömning, arbetsberedning, dokumentation, arbetsmiljöronder etc.)
  • Framtagning av arbetssätt, policys och instruktioner på bolagsnivå samt AMP och arbetsrutiner och checklistor.
  • Analys av bolagets arbetsmiljöarbete inkl. olyckor, incidenter, tillbud, framtagning av åtgärdsplaner och genomförande av praktiska aktiviteter på bolagsnivå och on-site.
  • Kontaktperson samt stöd vid ärenden gentemot Arbetsmiljöverket.
  • Skräddarsydda utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet, där attityd och kultur står i fokus.
  • Kontrollansvar enligt PBL (behörighetsnivå nivå N samt K).
hem

Utbildningar

PÅ FLERA SPRÅK

Konsulttjänster
Översättningar

Kommunikation är nyckeln till framgång. A-spect erbjuder tolkning och översättning (även auktoriserad) i språken polska, svenska samt engelska.

Översättningar omfattar olika ämnesområden, främst byggrelaterade dokument, arbetsmiljö, ekonomi, marknadsföring, utbildning, juridik, naturvetenskap och teknik. Vi översätter allt från arbetsmiljöplaner till avtal och teknisk dokumentation. Våra tolkar och översättare har lång praktisk erfarenhet och är specialiserade inom ett eller flera ämnesområden.

Träningskalender

Aktuellt

kurschema