Inspektor ds. jakości – Kontrollansvarig (KA)


Inspektor ds. jakości  – Kontrollansvarig (KA)

Mamy niezmierną przyjemność podzielić się z Państwem kolejną nowością w ramach działalności A-spect. Już od września wychodzimy do Państwa z nową usługą; Kontrollansvarig, a więc Inspektor ds. jakości!

Co oznacza funkcja “Kontrollansvarig” /Inspektor ds. jakości ?

Wymaganiem prawnym na podstawie przepisów szwedzkiego Kodeksu Budowlanego PBL (2010:900) jest wyznaczenie certyfikowanej osoby, która zostaje tzw. “Kontrollansvarig” (skrót KA), czyli pełni funkcje Inspektora ds. jakości w większości inwestycji budowlanych, demontażowych lub przy pracach ziemnych i infrastrukturalnych.
Inspektor ds. jakości wspiera głównie Dewelopera/Inwestora i może ułatwić pracę oraz ostatecznie zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Jeżeli nie mają Państwo pewności, czy na danej inwestycji jest wymagany Inspektor ds. jakości polecamy bezpośredni kontakt z gminą, która podejmuje o tym decyzję.

Jakie obowiązki pełni Inspektor ds. jakości?

  • Zapewnia pomoc deweloperom/inwestorom w opracowaniu planu kontroli,
  • Nadzoruje przestrzeganie planów kontroli oraz obowiązujących przepisów,
  • W przypadku prac rozbiórkowych – zapewnia pomoc w inwentaryzacji odpadów niebezpiecznych, jak i innych odpadów.
  • Informuje dewelopera w przypadku odstępstw od przepisów i warunków zawartych z komitetem budowlanym,
  • Uczestniczy w konsultacjach technicznych, inspekcjach oraz podczas wizyt komitetu budowlanego w miejscu pracy,
  • Dokumentuje swoje wizyty i uwagi dotyczące obiektu w dokumentacji prowadzonej inwestycji, które mogą być przydatne przy raporcie końcowym.

Certyfikowany Inspektor ds. jakości

Inspektorem ds. jakości może zostać tylko osoba, która uzyskała odpowiednią certyfikację wydaną przez akredytowany organ krajowy lub zatwierdzony przez szwedzki komitet budowlany i posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w sprawie planowania i nadzoru budowy. Osoba wykonująca kontrolę musi mieć całkowicie niezależną pozycję w stosunku do wykonawcy.

Istnieją dwa poziomy certyfikacji: poziom „N” dla inwestycji budowlanych o normalnym charakterze i poziom „ K” dla inwestycji budowlanych o skomplikowanym charakterze. Projekty o normalnym charakterze odnoszą się do nowego budownictwa, rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki budynków jedno- lub dwupiętrowych oraz innych budynków o maksymalnie dwóch piętrach. Dotyczy to też wszystkich modyfikacji we wszystkich rodzajach budynków i obiektów sportowych. Pozostałe inwestycje określane są już jako obiekty o zaawansowanym charakterze i wymagają certyfikacji na poziomie „K”.

Nasza oferta

Ważne jest, aby Inspektor ds. jakości był bliskim partnerem i doradcą w procesie budowlanym – warto więc poświęcić trochę czasu na wybranie odpowiedniego, na którego kompetencjach i doświadczeniu można polegać i zaangażować taką osobę na wczesnym stadium budowy.

Inspektor ds. jakości A-spect posiada najwyższy stopień certyfikacji na poziomie „K” i włada językiem szwedzkim, polskim jak i angielskim, co znacznie ułatwia dialog oraz postępowanie w inwestycjach międzynarodowych. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla przyszłych właścicieli domów jednorodzinnych, jak i deweloperów dużych obiektów. Czym wcześniej będziemy mogli zapoznać się i wdrożyć w Państwa inwestycje, tym lepsze będą warunki i możliwości realizacji budowy.

W celu udzielenia bliższych informacji, wyceny naszej usług oraz konsultacji, zapraszamy do kontaktu z nami.

info©a- spect.se           + 46 (0) 8 604 83 04         + 46 (0) 765 564040       www.a-spect.se