Nowe certyfikowane szkolenie dla Prac Pożarowo Niebezpiecznych


Nowe certyfikowane szkolenie dla Prac Pożarowo Niebezpiecznych

 

Oferujemy ”Brandfarliga Arbeten” – nowe certyfikowane szkolenie dla prac pożarowo niebezpiecznych!
 
Do tej pory jedyną atestowaną jednostką oferującą szkolenie dla prac pożarowo niebezpiecznych o nazwie “Prace wysokotemperaturowe/Heta Arbeten”, był szwedzki Związek Ochrony Przeciwpożarowej „Brandskyddsföreningen”. Od września, pod patronatem szwedzkiej Federacji Pracodawców „Sveriges Byggindustrier „ oraz stowarzyszenia Svenska Brandsäkerhetsföretag SVEBRA oferowane jest równoznaczne szkolenie „Brandfarliga Arbeten” , a więc szkolenie dla prac pożarowo niebezpiecznych.
 
Oba szkolenia są certyfikowane i spełniają wymagania określone w warunkach firm ubezpieczeniowych pod względem ryzyk pożarowych. Oba szkolenia są jednodniowymi, certyfikowanymi kursami kończącymi się egzaminem o ważności 5 lat.
 
Z przyjemnością informujemy, że firma A-spect posiada uprawnienia i oferuje oba szkolenia „Heta Arbeten” oraz „Brandfarliga Arbeten”. Szkolenia prowadzone są w językach: polskim, szwedzkim, angielskim oraz rosyjskim. Innymi słowy, od teraz mogą Państwo wybrać optymalne szkolenie i certyfikację.
 
Pierwsze szkolenie ”Brandfarliga Arbeten” (Prace Pożarowo niebezpieczne) w języku polskim odbędzie się 1 października w naszym lokalu w Årsta.
Zapisy przyjmujemy już teraz telefonicznie i mailowo, a niebawem również przez kalendarz szkoleń na naszej stronie.
 
Indywidualne szkolenia organizujemy na życzenie Klientów.

Telefon: + 46 ( 8) 604 83 04    E-mail: info@a-spect.se     www.a-spect.se