Nowe szkolenia “Prace na drodze” (Arbete På Väg) 2019


Nowe szkolenia “Prace na drodze” (Arbete På Väg) 2019

Szwedzki Krajowy Zarząd Dróg i Transportu (Trafikverket) podjął decyzję o nowych wymaganiach w zakresie kompetencji “Prace na drodze”.

Wymogi dot. powyższej certyfikacji przyczyniają się do dobrego oraz bezpiecznego środowiska pracy i ruchu dla osób trzecich. Chociaż używany jest termin „prace na drodze”, to wymagania dotyczą również inwestycji budowlanych wykonywanych w bliskości trakcji kolejowych i ulic.

 

Wytyczne w zakresie kompetencji są podzielone na trzy etapy i każdy etap zawiera różne wymagania w zależności od charakteru wykonywanej pracy.

 

Etap 1 – Podstawowe kompetencje dot. prac na drodze

Etap 2 – Wymagania kompetencyjne dla wykonawców prac na drodze

Etap 3 – Wymagania kompetencyjne do monitorowania i kontroli prac na drodze

 

W zależności od potrzeb związanych z charakterem wykonywanej pracy, należy posiadać odpowiednie kompetencje, które są potwierdzane przez pracodawcę za pomocą zaświadczenia.

 

Szkolenia które oferujemy

Szwedzki Krajowy Zarząd Dróg i Transportu (Trafikverket) nie prowadzi i nie oferuje szkoleń w zakresie wymaganych kompetencji. Każdy przedsiębiorca działający na kontraktach Szwedzkiego Krajowego Zarządu Dróg i Transportu (Trafikverket) otrzymuje informacje od zleceniodawcy dot. wymaganych kompetencji w związku ze swoim zleceniem.

 

 

Etap 1: Podstawowe kompetencje dot. prac na drodze składają się również z trzech części:

  • Podstawowe kompetencje i umiejętności (APV 1.1)
  • Kompetencje potrzebne do prowadzenia pojazdu używanego do wykonywania prac drogowych(APV 1.2)
  • Podstawowe kompetencje do wykonywania robót drogowych lub podobnych prac (APV 1.3)

 

A-spect oferuje kursy prowadzone przez instruktora (fizyczne lub internetowe) w ramach

Etapu 1 – w następujących częściach:

  • Podstawowe kompetencje i umiejętności (APV 1.1)
  • Podstawowe kompetencje do wykonywania robót drogowych lub podobnych prac (APV 1.3)

 

Szkolenia składają się z wiedzy teoretycznej i egzaminu i każda cześć trwa około 4 godzin.

Można zarezerwować jedno szkolenie, lub pakiet składający się z dwóch szkoleń w zakresie prac drogowych. Istnieje także możliwość dodania kursu do innego szkolenia z naszej oferty. Kursy prowadzone są w języku szwedzkim, polskim i angielskim.

Uwaga! Aby móc przystąpić do kursu APV 1.3 należy posiadać kompetencje w zakresie APV 1.1.

 

Poprzednie zaświadczenia

Szwedzki Krajowy Zarząd Dróg i Transportu bierze pod uwagę sytuację osób, które posiadają certyfikat zgodnie ze starszym modelem szkoleń i tutaj działania zależą od tego, czy prace wykonywane są w ramach istniejącej, czy też nowej umowy.

To właśnie ta umowa reguluje rozwiązanie sytuacji. Szwedzki Krajowy Zarząd Dróg i Transportu stosuje również tzw. przepisy przyujściowe.

Więcej informacji na temat wymagań oraz przepisów przejściowych uzyskasz z informacji na stronie Trafikverket.se

 

Link do informacji:

https://www.trafikverket.se/tjanster/Utbildningar/arbete-pa-vag/