Rozporządzenie unijne w sprawie środków ochrony osobistej zastępuje szwedzkie przepisy


Rozporządzenie unijne w sprawie środków ochrony osobistej zastępuje szwedzkie przepisy

Rozporządzenie unijne w sprawie środków ochrony osobistej zastępuje szwedzkie przepisy

Od 21 kwietnia 2018 roku zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie UE w sprawie środków ochrony indywidualnej. Jest to rozporządzenie, które jest bezpośrednio stosowane w Szwecji i obejmuje modernizację i optymalizację przepisów w tym obszarze (UE) 2016/425.
Obecne, szwedzkie przepisy dotyczące środków ochrony osobistej AFS 1996:7 zostały uchylone, ale nadal będą miały zastosowanie w sprawie środków ochrony indywidualnej, które zostały już wprowadzone na rynek przed 21 kwietnia 2018 r.Nowe rozporządzenie i dyrektywa 89/686 / EWG ma wówczas zastosowanie równolegle przez jeden rok, ale od 21 kwietnia 2019 roku będą obowiązywały tylko zasady nowego rozporządzenia unijnego.Przepisy dotyczą producentów sprzętu ochrony osobistej do użytku profesjonalnego, i to te firmy są objęte uchyleniem. W Szwecji działa około 50 producentów sprzętu ochrony osobistej. Nowością jest to, że poza wymogami producentów środków ochrony osobistej, istnieje również wymóg dla importerów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej, zgodnie z nowym rozporządzeniem UE. Jeżeli wymogi rozporządzenia UE nie zostaną spełnione, może to skutkować zakazem sprzedaży i opłatami sankcyjnymi.

Więcej informacji www.av.se