Ucz się u nas i otrzymaj dofinansowanie!


Ucz się u nas i otrzymaj dofinansowanie!

Dofinansowanie dla firm za szkolenia z zakresu BHP i środowiska pracy

Konfederacja Szwedzkich Przedsiębiorstw, LO i PTK inwestują we wsparcie szkoleń z zakresu środowiska pracy. Dofinansowanie zostanie skierowane w szczególności do wspólnych inicjatyw szkoleniowych – w których razem uczestniczą zarówno kierownicy, jak i przedstawiciele środowiska pracy lub bezpieczeństwa w miejscu pracy (skyddsombud).

Dotacja obejmuje zarówno pracowników fizycznych jak i umysłowych z sektora prywatnego i ma na celu promowanie współpracy i tworzenie dialogu w kwestiach BHP w oparciu o potrzeby miejsca pracy. Wsparcie finansowe stanowi częściowe finansowanie kosztów szkolenia i dotyczy szkoleń zakończonych po 1 stycznia 2021 r.

Firma A-spect (Ad Notam AB) jest certyfikowana przez AFA Försäkring i oferuje szkolenia, o które możesz ubiegać się o wsparcie finansowe. Dzięki dotacji (aż do 70 % kosztów szkolenia) możesz uzupełnić braki kompetencyjne i zadbać o przestrzeganie wymogów takich jak np. wyznaczenie przedstawiciela BHP który posiada odpowiednie i udokumentowane kompetencje.

• Szkolenie w zakresie środowiska pracy i BHP- szkolenie podstawowe i zaawansowane, 1 dniowe
• Lepsze środowisko pracy (BAM), 2 lub 3 dniowe (szkolenie otwarte rozpoczyna się w kwietniu 2021 r.)
• Szkolenie dla przedstawicieli BHP (skyddsombud), zaawansowane 1 dniowe (szkolenie otwarte rozpoczyna się w kwietniu)
• Koordynator ds. BHP (BAS -P/BAS -U), szkolenie intensywne 1 dniowe

W celu uzyskania bliższych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami:
E-mail: info@a-spect.se, + 46 (0) 76-556 40 40 lub do zapisania się bezpośrednio na szkolenie w naszym kalendarzu szkoleń www.a-spect.se

Szkolenia prowadzimy na żywo, w trybie online i fizycznie.
Oprócz otwartych szkoleń oferujemy również szkolenia indywidualne dla firm.

Najczęstsze pytania:
Kto może ubiegać się o dotację?
O wsparcie mogą ubiegać się pracodawcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika w sektorze prywatnym, który podpisał układ zbiorowy oraz ubezpieczenie Trygghetsförsäkring (TFA) dla pracowników.

Dla jakich osób możesz ubiegać się o wsparcie finansowe?
Wsparcie jest udzielane w ramach częściowego finansowania kosztów szkolenia kierowników i przedstawicieli ds. BHP / środowiska pracy (skyddsombud). Kierownik to osoba, która w ramach swojej roli ma zarówno odpowiedzialność za personel, jak i deleguje zadania związane ze środowiskiem pracy.

Za co możesz otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie finansowe zastępuje część opłaty za kurs dla kierowników i przedstawicieli ds. BHP/ środowiska pracy. Zwrot kosztów podróży jest przyznawany w wyjątkowych przypadkach i musi być uzasadniony.

Jaki rodzaj edukacji obejmuje dofinansowanie?
Wsparcie finansowe obejmuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i środowiska pracy na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym, które odpowiadają co najmniej jednodniowemu szkoleniu prowadzonemu przez nauczyciela/instruktora.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej AFA Försäkring:
www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare