En Julhälsning


En Julhälsning

Bästa Kunder, kära vänner,

Många människors dröm går i uppfyllelse – 2020 går mot sitt slut.

När vi skrev nyårshälsningar för det kommande 2020 kunde ingen av oss ens föreställa sig vilka utmaningar vi skulle möta.

Året som lider mot sitt slut har oavsett bransch, krävt ett helt annat tillvägagångssätt från oss, utsatt oss för snabba förändringar, utmanat oss med uppfinningsrikedom och samtidigt mod och försiktighet.

Vår verksamhet var inget undantag, men tack vare er tilltro och goda samarbete kunde vi genomföra utbildningar, konsultationer, seminarier och förhandlingar med positiva resultat.

Vi är mycket tacksamma för detta och tackar för ert förtroende!

Vi vet inte vad 2021 kommer att föra med sig, men vi vet att vi måste anpassa oss till den nya verkligheten.

I år vill jag av hela mitt hjärta önska er en fin och inte minst frisk Jul i hemmets lugna vrå.

Låt oss möta 2021 med en stor dos positiv energi, optimism och medmänsklig solidaritet, tack vare vilken vi tillsammans kan klara denna svåra tid.

Med vänliga hälsningar,

Christopher Jasner – A-spect