Taking too long? Close loading screen.
A-spect. Bygg(a) kunskap.
Konsulttjänster

Konsulttjänster

Professionel

rådgivning


Regler och standarder

Den öppna arbetsmarknaden inom EU innebär att allt fler utländska företag är intresserade av att verka i Sverige – för en kortare eller längre tid. Den svenska byggsektorn ställer höga krav på entreprenörer. Krav som är karakteristiska för den inhemska marknaden, kan vara svåra att förstå för ett företag utifrån.

Oavsett om du är ny på marknaden eller vill utveckla din kunskap, vägleder vi dig bland paragraferna i kollektivavtalen, allmänna bestämmelser samt svenska arbetsmiljölagar, byggregler och normer. Är du beställare och vill säkerställa att din utländska leverantör eller samarbetspartner förstår de svenska kravställningarna, kan vi hjälpa dig i dialogen med din utländska kontrahent.

Kommunikation och förhandlingar

Vi erbjuder stöd och hjälp i kommunikationen mellan svenska och utländska byggföretag, i anbuds- och upphandlingsprocessen, vid förhandlingar samt vid avtalstecknande. Vi stöttar även i dialogen och förhandlingar med branschorganisationer, fackföreningar och myndigheter. Affärsmöten och förhandlingar blir enklare med vår hjälp, när den språkliga och kulturella barriären hanteras på rätt sätt.

Hos oss kan våra kunder fokusera på sin verksamhet, medan vi hanterar det, som är deras största huvudbry. Med olikheter kommer möjligheter!

Byggdokumentation

Dokumentationskraven i byggbranschen är höga i Sverige. Företag som är verksamma på den svenska byggmarknaden måste visa att de arbetar i enlighet med de regler och krav som ställs i branschen, både när det gäller säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och närmiljön.

Vi hjälper till i beredningen av all dokumentation som behövs för att utländska företag skall kunna bedriva sin verksamhet på ett professionellt och säkert sätt. Exempel på handlingar som vi är behjälpliga med att ta fram är arbetsmiljöplaner, brandskyddsdokumentationer, kvalitetsplaner, drift- och skötselinstruktioner mm.

Vi hjälper även till med översättningar av erforderliga handlingar.

Interkulturell kommunikation

Kommunikation som sker mellan människor med olika kulturella bakgrunder kallas för interkulturell kommunikation. Det hanterar hur man ska förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter sinsemellan. Att göra affärer i ett annat land kräver inte bara stor kunskap om marknaden, utan också kunskaper om kulturer. Kunskap om kultur är en viktig aspekt, som kan vara nyckeln till lyckade affärsmöten och i synnerhet till det goda samarbetet mellan människor från olika länder. Många svenska företag fruktar kulturella skillnader och olika typer av missförstånd som väsentligt kan störa samarbetet. I många fall handlar det om kunskapsbrist och ängslan som ingen har tagit sig tid att hantera.

Vi hjälper dig att förstå andra kulturer, särskilt i förhållande till din verksamhet och hur du kan nyttja olikheter till din och ditt företags fördel.