Taking too long? Close loading screen.
A-spect. Bygg(a) kunskap.
Vår vision

Vår Vision

Och värderingar

Vår vision: Att vara Sveriges bästa kunskapsbyggare och partner inom byggsektorn.

Att bygga kunskap

Vi vill hjälpa människor som arbetar i byggsektorn att utveckla sina färdigheter och uppnå sina professionella mål på alla nivåer, genom att bygga kunskap utifrån individens egna behov och förutsättningar.

Vårt mål är inte bara att leverera den nödvändiga kunskapen, men också att inspirera människor till aktiva handlingar och skapa medvetenhet. På våra utbildningar fokuserar vi på individen och anpassar i största möjliga mån utbildningsmaterialet till deltagarna. Vi tror på att kunskap är till för alla – oavsett ursprung.

vision
Människan i fokus

Vi respekterar alla människor. Vi använder människors olikheter och individuella förmågor för att bygga deras framgång. Vi är nära våra kunder och bemöter varje person och ärende individuellt.

Kunskap med värde

Vi vill på en djupare och bredare nivå öka insikten och förståelsen för den kunskap vi lär ut. Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens och hjälper därigenom våra kunder att skapa positiv förändring.

vision
a-spect_vision värderingar
Passion

Vi älskar verkligen det vi gör och känner glädje över våra kunders utveckling och framgång. Vi är nyfikna och lösningsorienterade.

Engagemang

Vi bryr oss om människor och känner stolthet över vad vi åstadkommer. Vi engagerar oss i vårt arbete och strävar efter att bygga våra kunders framgång.

a-spect värderingar människan i fokus
Framtid

Bygg din

framtid med oss