Taking too long? Close loading screen.
A-spect. Bygg(a) kunskap.
Fallskyddsutbildning – utbildningen för dig som arbetar på hög höjd
utbildningar

Om du arbetar två meter över marken, krävs att du har utbildning i fallskydd. Enligt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden skall arbetsgivare ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Kursen

Under fallskyddsutbildningen kommer du att få lära dig om hur du arbetar med fallskyddsutrustning med fokus på säkerhet och effektivitet. Du får även lära dig om rådande lagstiftning, normer samt vad du ska göra om olyckan är framme.

Behörighet/Certifikat

Kursen riktar sig till personer inom rivnings-, renoverings- och byggbranschen som arbetar på hög höjd. Efter att du deltagit i utbildningen utfärdas ett kompetensbevis som är giltigt i 5 år*. Kontakta oss för mer information.

* Vi förbehåller oss rätten att ändra giltighetstiden vid ev. ändringar i lagstiftningen eller andra myndighetsbeslut.

Nästa kurstillfälle:
Inga kurser just nu
Fler utbildningar på A-spect: