Julhälsning


Julhälsning

Kära Kunder, Samarbetspartners och Vänner,

Det har varit ett händelserikt år som har präglats av många utmaningar – på både global och lokal nivå.

Tyvärr avslutas året med en av de högsta dödssiffrorna inom byggsektorn på länge. Det är ofattbart och helt oacceptabelt att någon av oss inte kommer hem efter en arbetsdag.

Personligen har jag ägnat en stor del av min tid åt att stödja bolag som vill agera korrekt och arbeta med företagets säkerhetskultur. Det är glädjande i all denna sorg att allt fler bolag förstår vikten av detta och arbetar för en bättre arbetsmiljö.

Under nästa år kommer vi fortsätta med våra utbildningar och konsulttjänster kopplade till arbetsmiljö och säkerhet. För att ytterligare stärka våra kunders kompetens kommer vi erbjuda en praktisk utbildning i framtagning av företagets arbetsmiljöhandbok.

Mer information efter nyår på vår hemsida!

Jag vill passa på att tacka er alla för ett fint samarbete under året och önska er samt era nära och kära en fin Jul och ett Gott Nytt År 2024!

Christopher Jasner, A-spect