Lagändringar i PBL 1 augusti 2020


Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

Riksdagen har i juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020.

Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall. Ursprungligen fick alla attefallshus vara högst 25,0 m2. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 m2 men enbart för attefallshus som uppförs som ett komplementbostadshus. Riksdagen har nu beslutat att från och med den 1 augusti 2020 kommer även attefallshus som uppförs som komplementbyggnader få vara högst 30,0 m2.

Lagändringar gällande avfallshantering och hållbarhetsarbete har i syfte att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet. Dessa delar måste beaktas och hanteras i kontrollplanen.

Om du är Byggherre eller Entreprenör och är i behov av en kunnig  Kontrollansvarig,  erbjuder vi KA – tjänsten med behörigheterna “N” och “K”. Vår KA behärskar svenska, polska och engelska i tal och skrift – vilket kan vara en fördel vid internationella byggprojekt.  Ju tidigare vi kan komma in i projektet, desto bättre blir förutsättningarna för ett fint slutresultat.

Kontakta oss gärna för mer information kring priser och samarbetsform.

info©a- spect.se           + 46 (0) 8 604 83 04           + 46 (0) 765 564040        www.a-spect.se