Nya utbildningar Arbete på väg 2019


Nya utbildningar Arbete på väg 2019

Trafikverket har beslutat om nya kompetenskrav inom Arbete På Väg-området.

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Även om benämningen arbete på väg används, gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt.

Kompetenskrav i olika steg

Kompetenskraven är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför.

Steg 1 Grundkompetens APV —–> Steg 2 Kompetenskrav APV utförare—–>Steg 3 Kompetenskrav APV styra och leda

 

STEG 1 – Grundkompetens

Beroende på arbetets art, ska du ha en anpassad kompetens.

Kompetens enligt steg 1 bekräftas av din arbetsgivare med ett kompetensintyg.

Steg 1: Grundkompetens APV består dessutom av tre delar:

1.1 Allmän grundkompetens (förkortas APV 1.1)

1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (förkortas APV 1.2)

1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten (förkortas APV 1.3)

A-spect erbjuder instruktörsledda utbildningar (fysiska eller via webb) inom STEG 1 Grundkompetens och inom följande delar:

  • Allmän grundkompetens (APV 1.1)
  • Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten (APV 1.3)

Kurserna består av teori samt kunskapsprov och är ca. 3-4 timmar långa per del och kan med fördel bokas som en hel utbildning eller kompletteras med andra arbetsmiljöutbildningar. Utbildningarna erbjuds på svenska, polska samt engelska.

Du kan även kontakta oss för bokning av individuell utbildning info@a-spect.se

Förkunskapskrav: För kursen 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten (APV 1.3) krävs avslutat 1.1 Allmän grundkompetens (APV 1.1).

Tidigare certifieringar

Trafikverket beaktar de personer som redan har en certifiering enligt äldre modell (nivåer), beroende på om du jobbar i ett befintligt eller kommande kontrakt. Avtalen styr vilken lösning det blir.

Övergångsregler

Du kan läsa mer om vilka övergångsreglers som gäller på Trafikverkets sida.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/vad-galler-for-dig-som-redan-har-en-certifiering/