Höj din arbetsmiljökompetens hos oss – få stöd från AFA Försäkring


Höj din arbetsmiljökompetens hos oss – få stöd från AFA Försäkring

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.
Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden (upa till 70 % av utbildningskostnaden) och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021.

A-spect (Ad Notam AB) är av AFA Försäkring godkänd utbildningsanordnare och erbjuder följande arbetsmiljöutbildningar som du kan söka stöd för:

• Arbetsmiljöutbildning – grundutbildning, 1 dag

• Bättre Arbetsmiljö (BAM), 2 eller 3 dagar (öppen utbildning startar i april 2021)

• Skyddsombudsutbildning, grund, 2 eller 3 dagar (öppen utbildning startar i april 2021)

• BAS-P/BAS-U utbildning, 1 dag

Du kontaktar oss på info@a-spect.se , 076-556 40 40 eller via vår utbildningskalender www.a-spect.se för att boka en lärarledd utbildning som erbjuds on-line eller fysiskt.
Alla våra utbildningar erbjuds på svenska, engelska och polska (ej tolk).
Förutom schemalagda utbildningstillfällen, erbjuder vi även företagsanpassade utbildningar och tider.

Vanliga frågor:

Vem kan ansöka om stödet?
Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet.

För vilka personer kan man ansöka om stöd?
Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer samt skyddsombud/arbetsmiljöombud. Chef är den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Vad kan man få ersättning för?
Stödet ersätter del av kursavgiften för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Ersättning för resekostnader ges i undantagsfall och måste motiveras.

Vilken typ av utbildningar omfattas?
Stödet omfattar arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå och vidareutbildning som motsvarar minst en endagars, lärarledd utbildning.

Mer information hittar du på AFA Försäkrings hemsida:
https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/