Översättning och kommunikation – en del av vår kompetens


Översättning och kommunikation – en del av vår kompetens

Ett utbildnings- och konsultföretag kopplas sällan ihop med språk och översättningstjänster.  Men eftersom vi arbetar med många nationaliteter och använder oss av flera språk varje dag i vårt arbete, är det en naturlig del av vår vardag. Vi har dessutom ett fantastiskt nätverk av professionella översättare och tolkar som behärskar språket som sitt modersmål samt har flera inriktningar, tex inom bygg, ekonomi eller juridik.

Vår kompetens inom arbetsmiljö, entreprenadjuridik och ekonomi garanterar att texterna är kvalitetssäkrade. Vi översätter arbetsmiljöplaner, kvalitetsplaner, arbetsberedningar, instruktioner och arbetsplatsintroduktioner, juridiska samt ekonomiska texter så som årsredovisningar, avtal, deklarationer, intyg, betyg, personbevis mm. Utöver standardöversättningar kan vi även erbjuda auktoriserade översättningar för tex personbevis.

Kontakta oss när du är i behov av språkligt stöd, så kan vi visa dig hur bra en översättning kan faktiskt bli!

Team A-spect