UTBILDNINGAR MED A-SPECT UNDER COVID-19 PANDEMIN


UTBILDNINGAR MED A-SPECT UNDER COVID-19 PANDEMIN

Kära Kunder,

På grund av den rådande epidemiologiska situationen och för att minska risken för COVID-19 spridningen, har infört lämpliga åtgärder och procedurer under våra fysiska utbildningar som utförs i våra egna lokaler och hos våra kunder. Dessa rutiner har införts med omtanke och för att skydda er och oss.

Implementerade åtgärder i A-spect´s lokaler:

  • Direkt efter att deltagarna kommer i A-spect-kontorslokaler ber vi ​​deltagarna att tvätta och desinficera händerna. Det finns desinfektionsmedel i receptionen samt i föreläsningssalen.
  • Våra instruktörer och anställda har fått tydliga instruktioner om hur man förhåller sig för att säkerställa högsta möjliga säkerhet vid utbildningen.
  • A-spect-anställda kommer att bära skyddsmasker under utbildningar som genomförs inomhus.
  • Vi håller lämpligt avstånd till kursdeltagare.
  • Ökade städrutiner har införts i våra lokaler.

Dessutom har vi i våra lokaler infört;

–  Alla kommersiella lokaler städas och desinficeras fortlöpande.

–  Vi desinficerar regelbundet alla kritiska platser, så som handtag, bord, ledstänger och strömbrytare.

–  Hygieniska åtgärder är införda vid fika/matservering.

–  Under rasterna vädras föreläsningssalen och vi desinficerar utrustning och bord.

Utbildningar genomförda hos Kund

  • Innan vi påbörjar utbildningen i kundens lokaler, gör vi en gemensam riskbedömning och fastställer  en plan för ett säkert genomförande av utbildningen.

Kursdeltagarnas ansvar:

  • Utbildningsdeltagaren tvättar och desinficerar händerna när de kommit in i våra utbildningslokaler samt tillåter temperaturmätning med beröringsfri termometer (temperatur över 38 grader C ligger till grund för att neka vidare utbildning vid dåvarande tillfälle).
  • Kursdeltagaren måste bära en skyddsmask eller visir (deltagarna medtar en egen mask/visir till lektionen)
  • Kursdeltagaren måste bära en skyddsmask under lektionerna (inomhus).
  • Vid symtom på infektion hos deltagaren eller någon av hans familjemedlemmar, är deltagaren skyldig att omedelbart avbryta lektionerna och meddela A-spect´s representant.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör anpassningar därefter.

Många av våra utbildningar erbjuds som distansutbildning „on-line” med instruktör/handledare ”live”. Hittar du inte vad du söker, kontakta oss direkt så presenterar vi ett förslag.

Ta hand om er!

TEAM A-spect