Utbildningar på flera språk


Utbildningar på flera språk

A-spect är en utbildare inom behörighetsutbildningar på flera språk.

Vi erbjuder företag och individer klassiska standardutbildningar samt skräddarsydda lösningar som passar våra kunders behov. I vår utbildningskalender hittar ni främst öppna utbildningstillfällen på polska, då bolag med polsktalande personal är vår största målgrupp. Men, vi erbjuder och genomför utbildningar på engelska samt givetvis på svenska. Alltid med en engagerad och dedikerad utbildare som talar målspråket.

Vill ni utföra en utbildning i våra lokaler, är ni välkomna till våra utbildningsfaciliteter i Stockholm – Årsta. Vi utbildar även på plats hos er och anpassar då dagar och tider så att det får minsta möjliga påverkan på er verksamhet (i produktionen).

Utöver de standardutbildningar vi annonserar, erbjuder vi även work-shops inom kulturella skillnader i affärer, inkludering och mångfald, arbetsmiljö och riskbeteenden samt ledarskapsutbildningar på olika nivåer. Kontakta oss gärna för en dialog om dina behov.

Vi ses!

Team A-spect