Våra utbildningar, rutiner och coronaviruset


Våra utbildningar, rutiner och coronaviruset

Kära Kunder,
Den globala situationen och begränsningarna i samband med koronavirus epidemin påverkar många brascher. Vi vill informera dig om att vi, beaktat er och vår hälsa, har skärpt våra rutiner och hygienriktlinjer under våra utbildningar och möten med kunder.

Vi fortsätter att genomföra fysiska, öppna och individuella utbildningar utan förändringar och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi utökar också möjligheten att genomföra några av våra utbildningar med instruktör online, via Skype.

I händelse av att vi måste införa ändringar i våra aktiviteter, utbildningar och möten baserat på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, kommer vi att informera er ofördröjligen.

Med vänlig hälsning
Christopher Jasner