Höstens utbildningar


Höstens utbildningar

Bästa Kund,

Hösten är smått på intågande och det är åter dags för nya utmaningar i yrkesverksamheten.

Våren har varit en utmaning för oss alla, men vi har under omständigheterna hanterat Corona epidemin bra och lyckats hålla en hög kvalitetsnivå på våra utbildningar och uppdrag. Höstens öppna utbildningar erbjuds både som fysiska (Corona- säkrade) kurser på vårt kontor i Årsta eller i Uppsala, ute hos kund (arbetsplats, kontor) samt via live (lärarledd) distansundervisning. För er som väljer att komma till våra lokaler, kan vi meddela att vi undervisar i stora, luftiga lokaler där avstånd till andra individer kan erbjudas. Vi har redan under våren infört utökade städrutiner och minimerat direktkontakt med allmänna ytor. Dessutom hjälps vi alla åt att påminna alla våra kursdeltagare om hygien och säkerhet för att minimera eventuella smittrisker.

Våra kunders och vår säkerhet är vår första prioritering och därför kvarstår våra krav på att alla deltagare som kommer till oss måste känna sig friska och krya för att kunna delta i undervisningen. Givetvis gäller detsamma när vi kommer ut till våra kunder – allas välmående måste främjas.

Våra liveutbildningar har fungerat väldigt bra och vi fortsätter erbjuda dessa under hela hösten/vintern. Med väl valda pedagogiska tekniker och ett stort engagemang ser vi till att deltagarna får en givande och intressant utbildningsdag. De praktiska delarna i utbildningen, hanteras i enlighet med branschorganisationernas rekommendationer och det kan se lite olika ut beroende på kurs.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att skräddarsy en lösning just för dina behov!

Vi ses!

Christopher Jasner

A-spect vision samt väderingar